نرم افزار قرض الحسنه آنلاین


مناسب قرض الحسنه های فامیلی

شروع

درباره ما


این نرم افزار در سال 1392 شروع به کار کرده است و دارای امکاناتی است که یک قرض الحسنه فامیلی می تواند همه ی نیاز های خود را براورده کند و دیگر نیازی به حساب و کتاب به صورت مکتوب نیست .این نرم افزار قابلیت گزارش گیری هم دارد که میتوان فایل اکسل گزارش را نزد خود نگهدارید

صفحه اصلی

فعالیت ها


گزارش گیری

گزارش های موجودی کل صندوق و موجودی افراد

درخواست وام

فرم درخواست وام برای هر فرد

ثبت پرداختی های ماهانه

ثبت پرداختی ماهانه افراد در نرم افزار

ثبت نام افراد

ثبت نام افراد در نرم افزار قرض الحسنه